Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Trường Đại học Hà Nội (gọi tắt là HANU) như dưới đây. Thông qua việc truy cập hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của ứng dụng HANU M-Learning trên điện thoại thông minh (gọi tắt là APP), bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử APP. HANU chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên APP đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên APP tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng APP, HANU có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ bưu chính. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Là một biện pháp bảo mật, tất cả thông tin sẽ được truyền bằng giao thức HTTPS. Mật khẩu được mã hóa nội bộ một chiều bằng thuật toán băm mật khẩu mới nhất. APP được xuất bản thông qua các nền tảng của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn. Chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được APP sử dụng:

Quyền riêng tư của trẻ em

APP dự định sẽ được sử dụng cho trẻ em dưới 13 tuổi, dưới sự giám sát của cha mẹ. Để cho phép trải nghiệm người dùng tốt, APP có thể thu thập thông tin cá nhân của trẻ em bao gồm và giới hạn biệt danh và tuổi. Những thông tin này sẽ được HANU lưu giữ và sử dụng chỉ để cải thiện trải nghiệm người dùng. HANU sẽ không chia sẻ những thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

Bản quyền và thương hiệu

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của HANU đối với các đối tượng thể hiện trên APP. APP và tất cả nội dung của APP, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, âm thanh, mã code đều thuộc bản quyền của HANU hoặc bên thứ ba cấp phép cho HANU. Bất kỳ nội dung nào thuộc APP bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của HANU và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan. Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông... vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của HANU là xâm phạm quyền của HANU. HANU có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Quyền và trách nhiệm của HANU

HANU có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ APP mà không cần thông báo trước với người sử dụng. HANU có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên APP. Khi sử dụng APP, thông tin sẽ được truyền qua các phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của HANU. Theo đó, HANU không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của APP. Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng APP (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên APP) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của HANU. HANU cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, HANU sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền Internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, HANU không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên APP đều không được xem là thông tin mật, HANU được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. HANU được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên APP cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. HANU không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp. Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa HANU sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba. HANU có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng được phép sử dụng những nội dung mà HANU cung cấp thông qua APP. HANU cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên APP (in, tải, chuyển tiếp…) nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn nguồn về bản quyền của công ty HANU. Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng APP của HANU; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng APP của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của HANU. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng HANU và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc/nhân viên HANU không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên APP với bất kỳ nguyên nhân gì.

Quy định chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại. HANU luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung APP. Nếu có một phần nào đó của APP mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới quandd@hanu.edu.vn. Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa HANU và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên APP. HANU có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website example.vn. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Về việc cập nhật chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng trên trang này.

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 23 tháng 9 năm 2019.